Ventilatie

Ventilatie C en D VIESSMANN VITOVENT

Woningen worden steeds beter geïsoleerd. Op zich natuurlijk een goede ontwikkeling, zowel voor het milieu als voor uw portemonnee. Maar er is één groot nadeel: de luchtcirculatie in uw huis wordt steeds minder. In een luchtdichte woning kan geen verse lucht van binnen naar buiten . Andersom kan de lucht van binnen er niet uit. En dat is nou juist geen gezonde ontwikkeling. Integendeel zelfs.

BVBA Bellemans Dirk kan u bijstaan in het bekomen van een gezond binnenklimaat. Zo bieden wij U de mogelijk te kiezen uit een C+ of D ventilatie. Deze beide systemen hebben voor U als bouwers een gunstig effect op uw E-peil.

SYSTEEM C : NATUURLIJKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER

 Voordelen Nadelen
Het systeem haalt beter de normen in alle weersomstandigheden. Opletten dat u geen onderdruk creëert. Zo kunt u rookgassen van kachels of open haard naar binnen trekken, wat niet de bedoeling is.
Er is meer keuze in de plaats van de afvoeropeningen. Let op hoger energiegebruik door de ventilatoren: kies voor energiezuinige ventilatoren.
Het systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen.

Werking

Er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren.

De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch, door elektrische ventilatoren.

SYSTEEM D: VIESSMANN

Woningventilatiesysteem met warmteterugwinning, afstandsbediening en bypass-schakeling voor het koelen met nachtlucht

Luchtdebiet tot 300 en 400 m³

Vitovent 300

Een optimaal klimaat binnen de eigen vier muren

Moderne ramen en laagenergiehuizen zijn zo “dicht” mogelijk om warmteverliezen te beperken. Omgekeerd kan er hierdoor ook geen verse buitenlucht naar binnen. De kwaliteit van de lucht beïnvloedt echter in hoge mate onze woon- en leefkwaliteit. Het woningventilatiesysteem Vitovent 300 zorgt voor verse lucht en een aangenaam binnenklimaat zonder dat daarbij energie verloren gaat.

Verse lucht voor een beter gevoel

Lucht omschrijven we als “verse lucht” als de CO2-concentratie lager is dan 0,1 % vol . Als we een raam openzetten, verluchten we teveel en verspillen we energie of ventileren we te weinig en voelen we ons moe en gespannen. Een woningventilatiesysteem zoals Vitovent 300 van Viessmann zorgt permanent voor een aangenaam, gezond binnenklimaat.

Schimmelpreventie

Vochtige binnenlucht is een van de hoofdoorzaken van de ontwikkeling van schimmels. Vitovent 300 zorgt voor een evenwichtige vochthuishouding binnenshuis en voorkomt hierdoor schade. Het vermijden van schimmelontwikkeling en het filteren van de buitenlucht dragen bovendien ook bij aan een behaaglijker gevoel.

Optimaal ventileren, minder betalen

Elk ventilatiesysteem verbruikt stroom, maar dit energieverbruik is de moeite waard. De warmte-energie die in de verbruikte lucht is opgeslagen, kan grotendeels teruggewonnen worden. Op die manier beperkt u het verlies van ventilatiewarmte en spaart u jaarlijks heel wat op uw verwarmingsfactuur.

Koelen met nachtlucht

Het Vitovent 300-systeem (300 resp. 400 m³/h) met bypass-schakeling is veelzijdig: warmteterugwinning tijdens de verwarmingsmaanden, temperatuurgestuurde vermijding van warmteterugwinning in de zomer (100%) en ventileren met koele nachtlucht via de geïntegreerde bypassklep die ’s nachts koele buitenlucht naar binnen voert.

Kies voor permanent welzijn

Vitovent 300 zorgt voor een permanente uitwisseling van de lucht en verwijdert geurtjes en schadelijke stoffen. Het woningventilatiesysteem kan heel eenvoudig aangestuurd worden via een afstandsbediening.

Ventileren zonder energieverlies

Bij het Vitovent 300-systeem is energie sparen een echte troef. De krachtige warmtewisselaar haalt meer dan 90 % van de warmte uit de verbruikte lucht terug en verwarmt daarmee de binnenkomende lucht. Dankzij de zeer efficiënte gelijkstroommotoren wordt per verbruikte kWh elektrische energie het 15-voudige aan warmte-energie teruggewonnen. Hierdoor bespaart u op een woonoppervlakte van 150 m² ongeveer 300 liter stookolie per jaar.

Mensen met een allergie kunnen weer herademen

Een filtersysteem met een efficiënte pollenfilter (filterklasse F6) zuivert de aangevoerde lucht. Zo kunnen ook mensen met een allergie van een optimaal binnenklimaat genieten.

De voordelen op een rij:

  • Zorgt voor een behaaglijk en gezond binnenklimaat
  • Spaart verwarmingskosten
  • De warmtevoorzieningsgraad van meer dan 90 % beperkt de warmteverliezen door ventilatie tot een minimum en verlaagt de verwarmingskosten
  • Ingebouwde, temperatuurgestuurde bypass omzeilt de warmteterugwinning in de zomer (100 %) en maakt ventilatie mogelijk met koele nachtlucht
  • De zuinige gelijkstroommotoren met constant debiet en balansregeling zorgen voor een constante luchtstroom, onafhankelijk van de statische druk
  • Filtering van de buitenlucht – belangrijk voor mensen met een allergie
  • Minder geurhinder
  • Evenwichtige vochthuishouding voorkomt schade
  • Gesloten ramen – betere bescherming tegen inbraak en lawaai

STEL UW VRAAG

Neem contact op met ons of vul het ‘onderhoud aanvragen’ formulier in.

Bijlage: